Zoek binnen onze kennisbank

Naar bijvoorbeeld documenten, whitepapers, publicaties

Vereniging 3.0 in de praktijk
Ivan Pouwels en Denise van Bemmel

artikel

Het model vereniging 3.0 bestaat nu ruim drie jaar. Veel verenigingen benoemen zichzelf als 3.0 of herkennen zich in een mix van 1.0, 2.0 en 3.0. Voor ons is het interessant dat we, door het werken met het model, steeds beter zien hoe en waar verenigingen het model echt kunnen gebruiken om de route naar de toekomst te ontwikkelen. We zien veel verenigingen die hier goede stappen zetten. Tijd om de geleerde lessen en inzichten te delen.

Er zijn trends waar alle verenigingen een antwoord op moeten vinden. De wereld van verenigingen verandert snel. Dalende ledenaantallen, kritische leden en de behoefte aan zichtbaarheid en toegevoegde waarde maken dat veel verenigingen hun rol fundamenteel herijken. De
noodzaak hiertoe wordt versneld door maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisering, informalisering en zelforganisatie en wordt versterkt door een terugtredende overheid en elkaar steeds sneller opvolgende technologische ontwikkelingen.

In de praktijk zien we dat verenigingen onderscheidend inspelen op deze ontwikkelingen. Een klassieke reactie van verenigingen is om activiteiten te verbreden en leden binnenboord te houden. Kenmerkende bewegingen zijn bijvoorbeeld:

• De agenda van belangenbehartiging wordt verbreed qua onderwerpen zodat alle ledensegmenten zich herkennen in de thema’s.
• Het aanbod van dienstverlening wordt verbreed en steeds meer maatwerk wordt geboden om individuele leden zoveel mogelijk tevreden te houden.
• Inspanningen op ledenacquisitie nemen toe en discussies worden gevoerd over de verbreding van het domein en het lidmaatschap van de vereniging.
• Informatie en communicatie richting leden neemt toe (zenden), ook om voortdurend uit te leggen wat de vereniging allemaal doet.

Een toegenomen werkdruk, minder focus en minder duidelijke herkenbaarheid waar de vereniging voor staat, zijn vaak de gevolgen.

Meer weten over Vereniging 3.0 in de praktijk?
Neem dan contact op met onze medewerkers

Download publicatie

Vereniging 3.0 in de praktijk pdf